Una importante actividad con la comunidad haitiana se realizará este domingo en Villarrica

Una importante actividad con la comunidad haitiana se realizará este domingo en VillarricaPara este domingo, a las 13:30 horas, se organizó un encuentro con la comunidad haitiana en dependencias del Salón Auditórium del Municipio de Villarrica, esto con la finalidad de entregar información sobre el funcionamiento del Sistema de Salud nacional, regional y local.

En la actividad, según informó la facilitadora intercultural del Departamento de Salud del Municipio de Villarrica, Josette Rosier, se realizarán toma de exámenes de presión arterial y diabetes, además de entregar horas de atención para la realización de examen de PAP.

Envitasyon pou pale enfòmatif

Nou pran tout plezi nou pou envite tout Ayisyen kap viv Villarrica ak ozanviwon Villarrica nan yon reyinyom ak fét nan oditoryóm minisipal la dimanch kap 22 Desanm a 3ze 30 nan apré midi nan lide pou explike nou koman sistém Sante funkcyone nan Chile.

N´ap tou pwofite moman sa pou fé yon seri de egzamen tankou ( sik, tansyon elatriye…) pou moun ki vle Nou konte sous prezans nou tou, deja nou swete nou byenvini

Josette Rosier, Fasilitaris entékiltirél

Be the first to comment

Deja un comentario